Return to the main Vincent van Gogh Information Gallery page

In het nieuws


Universiteit van Yale naar de rechter om schilderij van Van Gogh te behouden


25 maart 2009

The Night Café NEW HAVEN (CONN.) -- De Universiteit van Yale is een rechtzaak begonnen tegen Pierre Konowaloff die het eigendom opeist van het schilderij Het Nachtcafé van Van Gogh dat in het bezit is van het Universiteits museum. Konowaloff beweert een nakomeling te zijn van Ivan Morozov, een voormalig eigenaar van het schilderij, en houdt vol dat hij recht heeft op het kunstwerk omdat het illegaal in beslag was genomen door de Sovjet regering in december 1918 toen Vladimir Lenin de meeste privé-eigendommen nationaliseerde.

De Universiteit van Yale, die het schilderij in 1961 kocht van Stephen C. Clark, wees de claim van Konowaloff van de hand. Yale houdt vol dat het schilderij van Van Gogh op rechtmatige wijze werd verkregen en dat, zelfs al is de beschuldiging tegen de Sovjet regering juist, de termijn van de wet op verjaring reeds lang is verstreken.


Terug naar de homepage van de Van Gogh Gallery