Visit Art.com for Van Gogh paintings

Van Gogh Galerisi Anasayfasına dön

Resimler

Buğday Tarlası ve Kargalar

Büyütmek için tıklayınız

Detaylar
Tuval üzerine yağlıboya
50.5 x 103.0 cm.
Auvers-sur-Oise: Temmuz, 1890
F 779, JH 2117

Amsterdam: Van Gogh Museum

Tarihçe
Eski Sahipleri
Yer aldığı sergiler

Analiz
Aşağıda

Bir kopyasını satın almak için tıklayınız
   

Önceki resim Sonraki resim


Giriş

Buğday Tarlası ve Kargalar Vincent van Gogh'un en ünlü, en etkili ve de üzerinde en çok tartışılan resimlerinden birisidir. Tüm Van Gogh resimleri içinde üzerine en çok ve farklı şekilde anlamlar yüklenmiş resmi budur. Kimileri resmi Van Gogh'un tuvale işlenmiş "intihar notu" olarak değerlendirirken, kimileriyse tuvaldeki kompozisyonun arkasına bakarak daha olumlu bir açıdan yaklaşırlar. Kimi eleştirmenlerse daha da derine inerek tuvalin ve fırça darbelerinin ötesine gider ve resimdeki imgelerin tamamen yeni bir tür dil aracılığıyla ressamın tuvale yansımış bilinçaltı olduğunu öne sürerler.

Sanatsal bir analiz doğal olarak çok özneldir. Yine de en makul yorumlar gerçeklere dayanarak yapılabilir.


Arka plan

Oldukça popüler bir mit haline gelmiş olanın aksine Buğday Tarlası ve Kargalar Van Gogh'un yaptığı son resim değildir. Eğer resim gerçekten de Van Gogh'un yaptığı son resim olsaydı, intiharı da düşünüldüğünde, bu son derece uygun karşılanabilirdi. Oldukça çalkantılı bir kompozisyona sahip olan resim, Van Gogh'un son yıllarında yaşadığı ruhsal çöküntüye uygun olarak da tarladaki yalnızlık duygusunu çok etkili bir biçimde yansıtır. Öte yandan popüler sinema filmleri Lust for Life ve Vincent and Theo tarihi yeniden yazarak, tarihe bağlı kalmaktansa duygusal etkiyi artırmak için, bu resmi Van Gogh'un son resmi olarak anlatırlar. Tüm etkileyiciliğine rağmen bu duygusal öyküden eldeki bulgular ışığında artık vazgeçilmelidir.

Van Gogh'un aynı dönemde yapmakta olduğu ve de mektuplarında yazdığı diğer resimleri ile benzerlik göstermesinden dolayı, Buğday Tarlası ve Kargalar'ın yapıldığı tarihi kesin olarak kestirmek güçtür. 10 Temmuz 1890 civarında yazdığı mektupta Van Gogh üç tane yağlı boyadan bahseder:


...geniş buğday tarlaları, ve kendi tarzımın dışına çıkarak korkunç derecede bir üzüntü ve yalnızlığı anlatmadım. İlk fırsatta Paris'e kendim gelerek bu resimleri sana göstermeyi umuyorum, çünkü bu resimlerde sana kelimelerle anlatamadığım, bu topraklardaki sağlık ve tedavi edici gücü göreceğini düşünüyorum. Üçünü resim buraya geldiğimden beri yapmayı düşündüğüm Daubigny'nin bahçesi.

Bu cümleleri yorumlamak güçtür. Öncelikle, bir yandan Van Gogh resmin üzüntü ve yalnızlığı betimlediğini söylerken diğer yandan da sağlık ve iyilşetirme gücünden bahsetmektedir. Bu konuda dünyanın önde gelen Van Gogh mektupları uzmanlarından olan Dr. Jan Hulsker Buğday Tarlası ve Kargalar'ın Van Gogh'un bu mektupta bahsettiği üç resimden birisi olmadığını söylemektedir. Hulsker'e göre mektupta bahsedilen resimlerden ilk ikisi sırasıyla Tarlalar ve Bulutlu Gökyüzü Altında Auvers'ın Buğday Tarlaları olmakla birlikte,1 başka kaynaklara göre bu resimler muhtemelen Buğday Tarlası ve Kargalar ve Bulutlu Gökyüzü Altında Buğday Tarlaları olmalıdır.2. Bu dört resim de Van Gogh'un "sıkıntılı gökyüzü" tanımına uymakla birlikte, Van Gogh'un resimlerin ebatları hakkında bilgi vermeyip sadece "büyük" diye tanımlamış olması sonucu bu konuya bir açıklık getirilmesi pek kolay olacak gibi gözükmemektedir.

Mektup 649'da bahsedilen resimlerin hangileri olduğu konusundaki belirsizlik konusunda Van Gogh uzmanı Ronald Pickvance de Van Gogh in Saint-Rémy and Auvers isimli kitabında Dr. Hulsker'in bu resmi daha önceye tarihlendiren tezini kendi yorumları ışığında desteklemektedir. Pickvance mektupları derinlemesine incelemesinin sonucunda Buğday Tarlası ve Kargaları'ı "yaklaşık olarak 7 ile 10 Temmuz"a,3 Van Gogh'un intihar teşebbüsünden iki hafta öncesine tarihlemektedir. Dr. Hulsker Van Gogh'un yaptığı son iki resmin Daubigny'nin Bahçesi ve Saman çatılı ve figürlü kulübeler olduğunu belirterek bu konuya son noktayı koymaktadır.4

Buğday Tarlası ve Kargalar'ın Van Gogh'un son resmi olmadığının netlik kazanmasıyla birlikte, bu resmin ressamın "intihar notu" olduğu konusundaki düşüncenin doğru olmadığı meydana çıkmaktadır. Yine de bu resmin Van Gogh'un iç dünyasında yaşadığı acı ve üzüntüleri yansıttığı konusunda pek çok iddia mevcuttur. Diğer yandan tüm bu iddiaların tam karşıtı görüşü destekleyenler de vardır.


Sembolik Yorumlar

Bu resim içinde barındırdığı temel öğelerin sembolik bir açıdan yorumunun yapılması ve buna göre de taşıdıkları anlamların araştırılması fazlasıyla ilgi çekici.

 • Yollar: Buğday Tarlası ve Kargalar'daki ayrı yönlere giden yolları Van Gogh'un yaşamının geçmişi ve geleceği olarak yorumlamak çok da zor değil. Bu yollar üçe bölünmüştür: köşelerde iki ve ortada ufka doğru uzanan bir yol. Sağdaki ve soldaki yolların nereden geldikleri ve nereye gittikleri belli değildir. Kimileri bu durumun Van Gogh'un kendi yaşamının o güne kadarki belirsizliğini yansıttığını düşünür. Ortadaki üçüncü yol ise k anlamlandırma açısından en verimli olanıdır. Yol herhangibir yere varmakta mıdır? Buğday tarlasını katedip yeni ufuklara mı uzanmaktadır? Yoksa kaçınılmaz bir çıkmazda son mu bulmaktadır? Van Gogh bu soruların cevabını izleyiciye bırakmıştır.

 • Gökyüzü: Ressamlığının ilk yıllarından itibaren Vincent fırtınalı havaları sevmişti (örneğin Fırtınalı Havada Scheveningen Sahili). Van Gogh güçlü doğa olaylarına hep büyük saygı duymuş ve hem çok güçlü olmaları hem de ressama tuval başında büyük bir potansiyel sağlamaları yüzünden çalkantılı havaları resimlerine sıkça konu etmişti. Dahası, Van Gogh bir keresinde fırtınların nasıl da özgürlüğe açılan yollar olabileceklerini yazmıştı: "Pilot kimi zaman içine çekilip yok olmak yerine, fırtınayı kullanarak bir kaçış yolu da bulabilir." (Mektup 197). Elbette ki yıllar geçtikçe Van Gogh'un, bozulan akıl sağlığının da etkisiyle, doğa olaylarını algılayışı ve yorumlayışı daha karamsar bir havaya bürünmüş olabilir. Yine de Van Gogh'un (erken dönem mektuplarına dayanarak) fırtınları doğanın gücünü olumlu yönde yansıtan öğeler olarak gördüğünü söyleyebiliriz.

 • Kargalar: Muhtemelen Buğday Tarlası ve Kargalar'daki en çarpıcı öğe kargalardır. Karga sürüsünün taşıdığı zm üzerine de sayısız yorum yapılmıştır. Bu yorumların pek çoğu kargaların ressama (dolayısıyla da izleyiciye) doğru mu yoksa aksi yöne doğru mu uçtukları konusundadır. Eğer izleyici kargaların kendisine doğru uçtuğunu düşünürse, resim bir anda yaklaşmakta olan bir felaketi önceden haber veren bir tona bürünür. Tersi durumdaysa bir tür ferahlama ve kurtuluş hissi ağır basar. Bu düşünceler iki temel üzerinde şekillenir.

  Birincisi, "tavuk ve yumurta" durumunda olduğu gibi kargaların uçuş yönünü kestirmek muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.

  İkincisi ve daha önemlisi, kargaların ölümün habercisi oldukları tamamen bir kurgu. Öte yandan Van Gogh'un mektuplarında bu durumu destekleyecek herhangibir veri yoktur. Aksine Van Gogh doğaya ve barındırdığı her şeye tutkuyla bağlıydı. Yazdıklarına bakıldığında kargaları kötülemekten ziyade onlara sempati beslediği görülür:


  Baştan sona üzerilerine kargaların yuva yaptığı at kestaneleri ve ıhlamurlar uzanan yollarını ve güzel bahçelerini görmek için geçen hafta Hampton Court'a gittim, gitmişken sarayı da gezdim ve resimleri seyrettim.

  Mektup 70


  Sabah Büyük Kilise'de bir sürü karga gördüm. Yakında bahar gelecek ve tarla kuşları da dönüyor olacaklar. "Yeryüzünü yeniledi" ve şöyle devam ediyor: "Bakın, her şeyi yeniliyorum" ve eğer ki Tanrı yeryüzündeki her şeyi yenileme gücüne sahipse, o zaman insanın bedenini, kalbini ve ruhunu da yenileyebilir.

  Mektup 85


  Van Gogh takdir ettiği başka ressamların karga figürünü resimlerinde nasıl da etkili kullandıklarının bilincindeydi. Giacomelli'nin "muhteşem" karga figürünün yanında (Mektup R29), Daubigny'nin resimlerindeki kargaları çok beğeniyor, öte yandan, bunların hepsinin ötesinde bir sevgi duyduğu Jean-François Millet ayrı bir yer tutuyordu (Mektup 136).

  Resimdeki kargaların bir aradaki güçlü etkisini inkar etmek ne kadar olanaksız olsa da, kargaları ölümün habercileri veya simgesi olarak tanımlamak da Van Gogh'un bu resme yaklaşımına karşı haksızlık olur.


Saklı Anlamlar . . . . .

Vincent van Gogh'un resimlerinde gizli anlamlar olduğunu düşünen bazı insanlar analizlerini bir ileri boyuta taşımışlardır. Yıllar boyunca pek çok yazar Van Gogh'un resimlerinde saklı olabilecek simgeler ve anlamlar üzerine kafa yormuştur. Bu imgelerin Van Gogh'un "şişedeki mesaj" misali gelecek nesillere vermek istediği mesajlar olduğunu düşünenlerin yanında, bilinçaltının Van Gogh'a fırça darbeleri aracılığıyla fısıldadığı mesajlar olduğunu düşünenler de vardır.

Buğday Tarlası ve Kargalar bu tür yorumlamalara çok açık bir resimdir. Yazar Yvonne Korshak resmi analiz etmiş ve tuvalde saklı bazı imgeler bulmuştur. İddia edilen bu imgelerin arasında gökyüzünde devasa bir kuş, bir "bulut yoğunluğu" ve bulutların içinde bir trompetçi (sağda detaylı olarak görebilirsiniz) yer alır. Yazar bu durumu şöyle açıklar:

Van Gogh'un tuvallerinde karşıtlıklar vardır: gerçekçilik ve hayalgücü, Protestan vicdanı ve kurtuluşu resmetme çabası gibi. Van Gogh'un çalışma metodu doğa manzaralarına spiritüel imgeleri karıştırır, diğer anlamda gerçek ve hayalgücünü harmanlar.5

Pek çok insan Bayan Korshak'ınki gibi yorumların yeni ve ilginç olasılıklara kapı açtığını düşünür. Fırça darbelerinin arasında acaba hangi sırlar gömülüdür? Gerçekten de Buğday Tarlası ve Kargalar yüzyıldan fazla bir süredir bazı gizleri mi saklamaktadır? Muhtemelen benim de bu konuda bir araştırma yapmam ve bazı cevaplar bulmam gerekecek . . . . .

Eğer resimde gökyüzünün sağ-orta kısmındaki bulut yumağı saat yönünün tersine 130 derece döndürülürse ortaya gizli bir imge çıkar. Bu imgeye yakından bakıldığında (sağda) açıkça bir sol kulak görülebilir. Vincent van Gogh'un öyküsünü az çok bilen herkes, onun sol kulağını kestiğini bilir. Peki acaba Buğday Tarlası ve Kargalar'a bir sol kulak gizleyerek Van Gogh ne mesajı vermek istemişti? Yeni keşfedilen bu imge neyi ortaya koymakta?

Tek kelimeyle hiçbir şeyi. Bu dediğimi daha iyi anlatabilmek için bu konuda benzer "hazine avlarına" benim de çıktığımı ancak hiçbir yere varamadığımı söylemeliyim. Resmi ters çevirip herhangibir sembol bulma ümidiyle resimdeki gökyüzünü dikkatlice inceledim. Yaklaşık beş saniye içinde kulağa benzer figür kendisini belli etti, üstüne üstlük yukarıda bahsedilen açı ile döndürüldüğünde daha da belirginleşti. Gerçek şu ki sembolü görebilmek için geçen zamandan çok daha fazlasını resmi döndürmekte harcadım. Buğday Tarlası ve Kargalar'da bir "kulak" saklı değil.

Bu durum tıpkı bir ağacın altına uzanıp gökyüzündeki bulutlarda fil veya ejderhalar görmek gibi bir eğlence unsuru. Ancak ısrarla Van Gogh'un resimlerinde gizli semboller sakladığını iddia etmek abesle iştigalden başka bir şey değil. Daha kötüsü bu tür çabalar resmin bütününe odaklanıp kendisine hayranlık duymak varken detaylarda boğulmaya ve resmin güzelliğini kaçırmaya yol açmakta.


Sonuç

Buğday Tarlası ve Kargalar hakkındaki yorumlar en basitinden en absürdüne kadar geniş bir yelpazede çeşitlenir. Sembolik anlamlandırmalar ise ilginç olmakla birlikte kimi zaman yeni ufuklar da açabilir. Ancak aşırı derecede anlamlandırmalar yapmak "tek bir ağaca çok fazla odaklanıp ormanın güzelliğini kaçırmaya" yol açabilir. Vincent van Gogh'un eserleri izleyicilerine hayran olacakları olağanüstü zengin ve güzel bir imge çeşitliliği sunar. Çizimleri ise inanılması güç derecede birer ustalık eseri olup her zaman nefes kesicidir. Buğday Tarlası ve Kargalar'da derin anlamlar arayışına çıkan izleyiciler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bazı kimseler yine de, Van Gogh mitolojisini daha iyi kavramak peşinde bir türlü doymak bilmeyen (gerçekte var olmayan) "kutsal hazine avlarına" devam etmektedirler.

Buğday Tarlası ve Kargalar'da bu tür arayışlar içine girmektense gerçekten harcanan vakte değecek şekilde bu sıradışı resmin gerçek içeriğini (örneğin renkler ve çalkantılı fırça darbelerinden doğan uyum) incelemek ve takdir etmek daha doğru olacaktır. Elle tutulamayan sırlar ise, eğer var iseler, bizim ötemizdeki dünyalarında var olmaya devam edeceklerdir, tıpkı kargalar gibi.


1. Jan Hulsker, Vincent van Gogh: A Guide to His Works and Letters (Waanders, 1993), p. 42.
2. John Leighton, Wheatfield with Crows (Waanders, 1999), p. 23.
3. Ronald Pickvance, Van Gogh in Saint-Rémy and Auvers (Harry N. Abrams, Inc., 1986), p. 276.
4. Jan Hulsker, The New Complete Van Gogh: Paintings, Drawings, Sketches (Meulenhoff, 1996), p. 478.
5. Yvonne Korshak, "Realism and Transcendent Imagery: Van Gogh's 'Crows over the Wheatfield'" (Pantheon 43, 1985), p. 115.


Eski Sahipleri

Sahibi Şehir Ülke Edinildiği tarih Yorumlar
Theo van Gogh Paris France 1890-91  
Johanna van Gogh-Bonger Amsterdam Netherlands 1891-1925  
V.W. van Gogh Laren Netherlands 1925-62 On loan to the Stedelijk Museum 1931-62.
Van Gogh Foundation Amsterdam Netherlands 1962 On loan to the Stedelijk Museum 1962-73.
Van Gogh Museum Amsterdam Netherlands 1973 On permanent loan from the Vincent van Gogh Foundation.


Yer aldığı sergiler

Year City Country Venue Exhibition Name Start Date End Date No.
1905 Amsterdam Netherlands Stedelijk Museum Tentoonstelling Vincent van Gogh 15 July 1905 1 August 1905 234
1905 Utrecht Netherlands Vereeniging 'Voor de Kunst' Tentoonstelling van schilderijen door Vincent van Gogh 10 September 1905 1 October 1905 59
1908 Dresden Germany Emil Richter Vincent van Gogh/Paul Cézanne  
 
69
1908 Munich (1) Germany Moderne Kunsthandlung [F.J. Brakl] Vincent van Gogh  
 
71
1908 Berlin (4) Germany Paul Cassirer
 
 
69
1908 Paris (1) France Galerie Bernheim-Jeune Cent tableaux de Vincent van Gogh 6 January 1908 1 February 1908 100
1908 Frankfurt Germany Frankfurter Kunstverein Vincent van Gogh Ausstellung 14 June 1908 28 June 1908 80
1910-11 London United Kingdom Grafton Galleries Manet and the Post-Impressionists 8 November 1910 16 January 1911 71
1911-12 Hamburg Germany Galerie Commeter  
10 November 1911  
32
1914 Berlin (1) Germany Paul Cassirer Vincent van Gogh 30 März 1853-29 July 1890. Zehnte Ausstellung 1 June 1914 5 July 1914 145
1915 Amsterdam Netherlands Gebouw van het Genootschap van kunstenaren Moderne Kunstkring Vincent van Gogh, werken van genooten. schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerien 26 September 1915 30 November 1915 20
1923 Amsterdam Netherlands Stedelijk Museum Tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunsten  
 
128
1923-24 London United Kingdom Leicester Galleries Vincent van Gogh Exhibition 1 December 1923 15 January 1923 39
1924 Basel Switzerland Kunsthalle Basel Vincent van Gogh 27 March 1924 4 May 1924 79
1924 Zurich Switzerland Kunsthaus Zurich Vincent van Gogh 3 July 1924 10 August 1924 76
1924 Stuttgart Germany Württembergischer Kunstverein Ausstellung Vincent van Gogh 1853-1890 12 October 1924 30 November 1924 38
1925 The Hague Netherlands Pulchri Studio Vincent van Gogh  
 
5
1925 Paris (1) France Galerie Marcel Bernheim Exposition rétrospective d'oeuvres de Vincent van Gogh (1853-1890) 5 January 1925 24 January 1925 55
1927 Paris France Galerie Bernheim-Jeune Vincent van Gogh l'époque française 20 June 1927 2 July 1927  
1928 Munich Germany Graphisches Kabinett Vincent van Gogh. Fünfunddreißig Unbekannte Gemälde aus Privatbesitz 5 May 1928  
35
1930 Amsterdam Netherlands Stedelijk Museum Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten 6 September 1930 2 November 1930 108
1935-36 New York United States Museum of Modern Art Vincent van Gogh 5 November 1935 5 January 1936 66
1936 Philadelphia United States Philadelphia Museum of Art Vincent van Gogh 11 January 1936 10 February 1936 66
1936 Boston United States Museum of Fine Arts Vincent van Gogh 19 February 1936 15 March 1936 66
1936 Cleveland (1) United States Cleveland Museum of Art Vincent van Gogh 25 March 1936 19 April 1936 66
1936 San Francisco United States California Palace of the Legion of Honor Vincent van Gogh 28 April 1936 24 May 1936 66
1936 Kansas City United States William Rockhill Nelson Gallery of Art and Atkins Museum Vincent van Gogh 9 June 1936 10 July 1936 66
1936 Minneapolis United States Minneapolis Institute of Arts Vincent van Gogh 20 July 1936 17 August 1936 66
1936 Chicago United States Art Institute of Chicago Vincent van Gogh 26 August 1936 23 September 1936 66
1936 Detroit United States Detroit Institute of Arts Vincent van Gogh 6 October 1936 28 October 1936 66
1945 Amsterdam Netherlands Stedelijk Museum Vincent van Gogh 14 September 1945 1 December 1945 ---
1946 Stockholm Sweden Nationalmuseum Vincent van Gogh. Utställning Anordnad till Förmän för Svenska Hollandshjälpen 8 March 1946 28 April 1946 104
1946 Gothenburg Sweden Göteborgs Konstmuseum Vincent van Gogh. Utställning Anordnad till Förmän för Svenska Hollandshjälpen 3 May 1946 26 May 1946 104
1946 Malmö Sweden Malmö Museum Vincent van Gogh. Utställning Anordnad till Förmän för Svenska Hollandshjälpen 29 May 1946 16 June 1946 104
1946 Liège Belgium Musée des Beaux-Arts Vincent van Gogh 12 October 1946 3 November 1946 171
1946 Brussels Belgium Palais des Beaux-Arts Vincent van Gogh 9 November 1946 19 December 1946 171
1946-47 Mons Belgium Musée des Beaux-Arts Vincent van Gogh 27 December 1946  
171
1947 Paris (1) France Musée de l'Orangerie Vincent van Gogh 24 January 1947 15 March 1947 172
1947 Geneva Switzerland Musée Rath 172 oeuvres de Vincent van Gogh 22 March 1947 20 April 1947 172
1947-48 London United Kingdom Tate Gallery Vincent van Gogh 1853-1890 10 December 1947 14 January 1948 99
1948 Birmingham United Kingdom City Art Gallery Vincent van Gogh 1853-1890 24 January 1948 14 February 1948 99
1948 Glasgow Scotland Art Gallery Vincent van Gogh 1853-1890 21 February 1948 14 March 1948 99
1948 Bergen Norway Kunstforening Vincent van Gogh, Malerier Tegninger 23 March 1948 18 April 1948 67
1948 Oslo Norway Kunstnernes Hus Vincent van Gogh, Malerier Tegninger 24 April 1948 15 May 1948 67
1949-50 New York United States Metropolitan Museum of Art Vincent van Gogh Paintings and Drawings. A Special Loan Exhibition 21 October 1949 15 January 1950 153
1950 Chicago United States Art Institute of Chicago Vincent van Gogh Paintings and Drawings. A Special Loan Exhibition 1 February 1950 16 April 1950 153
1951 Lyons France Musée de Lyon Vincent van Gogh 5 February 1951 27 March 1951 83
1951 Arles France Musée Réattu Vincent van Gogh en Provence 5 May 1951 27 May 1951 83
1953 The Hague Netherlands Haags Gemeentemuseum Vincent van Gogh 1853-1953 30 March 1953 17 May 1953 197
1953 Otterlo Netherlands Kröller-Müller Museum Eeuwfeest Vincent van Gogh 1853-1953 24 May 1953 19 July 1953 189
1953 Amsterdam Netherlands Stedelijk Museum Eeuwfeest Vincent van Gogh 23 July 1953 20 September 1953 189
1954 Zurich Switzerland Kunsthaus Zurich Vincent van Gogh 9 October 1954 21 November 1954 77
1955 Palm Beach United States Society of the Four Arts Vincent van Gogh 1853-1890 21 January 1955 13 February 1955 32
1955 Miami United States Lowe Gallery of the University of Miami Vincent van Gogh 1853-1890 24 February 1955 20 March 1955 32
1955 New Orleans United States Isaac Delgado Museum Vincent van Gogh 1853-1890 27 March 1955 20 April 1955 32
1955 Antwerp (1) Belgium Feestzaal Vincent van Gogh 7 May 1955 19 June 1955 364
1955 Liverpool United Kingdom Walker Art Gallery Vincent van Gogh. Paintings and Drawings, Mainly from the Collection of Ir. V.W. van Gogh 29 October 1955 10 December 1955 83
1955-56 Manchester United Kingdom Manchester City Art Gallery Vincent van Gogh. Paintings and Drawings, Mainly from the Collection of Ir. V.W. van Gogh 17 December 1955 4 February 1956 83
1956 Newcastle-upon-Tyne United Kingdom Laing Art Gallery Vincent van Gogh. Paintings and Drawings, Mainly from the Collection of Ir. V.W. van Gogh 11 February 1956 24 March 1956 83
1957 Marseilles France Musée Cantini Vincent van Gogh 12 March 1957 28 April 1957 87
1958 San Francisco United States M.H. de Young Memorial Museum Vincent van Gogh. Paintings and Drawings 6 October 1958 30 November 1958 84
1958-59 Los Angeles United States Los Angeles County Museum of Art Vincent van Gogh. Paintings and Drawings 10 December 1958 18 January 1959 84
1959 Portland United States Portland Art Museum Vincent van Gogh. Paintings and Drawings 28 January 1959 1 March 1959 84
1959 Seattle United States Seattle Art Museum Vincent van Gogh. Paintings and Drawings 7 March 1959 19 April 1959 84
1959-60 Utrecht Netherlands Centraal Museum Vincent van Gogh schilderijen en tekeningen verzameling Ir. V.W. van Gogh 18 December 1959 1 February 1960 64
1960 Montreal Canada Montreal Museum of Fine Arts Canada Collects: European Painting 1860-1960 6 October 1960 6 November 1960 79
1960 Ottawa Canada National Gallery of Canada Canada Collects: European Painting 1860-1960 17 November 1960 18 December 1960 79
1960-61 Winnipeg Canada Winnipeg Art Gallery Vincent van Gogh. Paintings-Drawings 29 December 1960 31 January 1961 79
1961 Toronto Canada Art Gallery of Toronto Vincent van Gogh. Paintings-Drawings 10 February 1961 12 March 1961 79
1961 Baltimore United States Baltimore Museum of Art Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings 18 October 1961 26 November 1961 81
1961-62 Cleveland United States Cleveland Museum of Art Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings 5 December 1961 14 January 1962 81
1962 Buffalo United States Albright Art Gallery Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings 30 January 1962 11 March 1962 81
1962 Boston United States Museum of Fine Arts Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings 22 March 1962 29 April 1962 81
1963 Humlebaek Denmark Louisiana Vincent van Gogh. Malerier og Tegninger 24 October 1963 15 December 1963 60
1964 Washington, D.C. United States Washington Gallery of Modern Art Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings 2 February 1964 19 March 1964 60
1964 New York (4) United States Solomon R. Guggenheim Museum Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings 2 April 1964 28 June 1964 60
1965 Charleroi Belgium Palais des Beaux-Arts Vincent van Gogh. Schilderijen, Aquarellen, Tekeningen 19 January 1965 28 March 1965 41
1965 Ghent Belgium Museum voor Schone Kunsten Vincent van Gogh. Schilderijen, Aquarellen, Tekeningen 19 February 1965 21 March 1965 41
1965 Stockholm Sweden Moderna Museet Vincent van Gogh. Mälningar, Akvareller, Teckningar 23 October 1965 19 December 1965 60
1965-66 Gothenburg Sweden Göteborgs Konstmuseum Vincent van Gogh. Mälningar, Akvareller, Teckningar 30 December 1965 20 February 1966 60
1967 Wolfsburg Germany Stadhalle Wolfsburg Vincent van Gogh. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen 18 February 1967 2 April 1967 81
1968-69 London United Kingdom Hayward Gallery Vincent van Gogh. Paintings and Drawings of the Vincent van Gogh Foundation Amsterdam 23 October 1968 12 January 1969 201
1970 Baltimore United States Baltimore Museum of Art Vincent van Gogh. Paintings and Drawings 11 October 1970 29 November 1970 68
1970-71 San Francisco United States M.H. de Young Memorial Museum Vincent van Gogh. Paintings and Drawings 11 December 1970 31 January 1971 68
1971 Brooklyn United States Brooklyn Museum Vincent van Gogh. Paintings and Drawings 14 February 1971 4 April 1971 68
1973 Bern Switzerland Kunstmuseum Bern Vincent van Gogh. Collection du Musée National Vincent van Gogh à Amsterdam 25 January 1973 15 April 1973 47
1986-87 New York United States Metropolitan Museum of Art Van Gogh in Saint-Rémy and Auvers 12 November 1986 22 March 1987 85
1990 Amsterdam Netherlands Van Gogh Museum Vincent van Gogh. Schilderijen 30 March 1990 29 July 1990 132
1997 Tokyo Japan Seiji Togo Memorial Yasuda Kasai Museum of Art Vincent van Gogh and His Time. Four Seasons from the Vincent van Gogh Museum and the H.W. Mesdag Museum 12 September 1997 11 November 1997
1998-99 Washington, D.C. United States National Gallery of Art Van Gogh's Van Goghs. Masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam 4 October 1998 3 January 1999 70
1999 Los Angeles United States Los Angeles County Museum of Art Van Gogh's Van Goghs. Masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam 17 January 1999 16 May 1999 70
2003 Amsterdam (2) Netherlands Van Gogh Museum Gogh Modern 27 June 2003 12 October 2003 ---
2005-06 Amsterdam (1) Netherlands Van Gogh Museum Fierce Friends: Artists & Animals in the Industrial Era, 1750-1900 5 October 2005 5 February 2006  
2006-07 Amsterdam Netherlands Van Gogh Museum Vincent van Gogh and Expressionism 24 November 2006 4 March 2007 ---

Not: Bu sayfayı İtalyanca ve İspanyolca olarak da görüntüleyebilirsiniz.


(Türkçe tercüme: Inanc Taskiran)
Van Gogh Resimler sayfasına dön

Van Gogh Galerisi Anasayfasına dön