Terug naar de homepage van de Van Gogh Galerij

De Schilderijen

Vincent’s slaapkamer in Arles

Olieverf op doek
72.0 x 90.0 cm.
Arles: oktober 1888
F 482, JH 1608

Amsterdam: Van Gogh Museum

Vincent's slaapkamer in Arles is een van de bekendste werken van de kunstenaar. De opvallende kleuren, het ongewone perspectief en het huiselijke onderwerp maken het niet alleen tot Van Gogh’s populairste schilderij, maar het is ook een van zijn eigen favoriete werken.

Het schilderij dat hier is afgebeeld, is één van de vijf versies: drie versies in olieverf op doek en twee briefschetsen. (zie Tabel 1 hieronder). Dit specifieke schilderij maakt deel uit van de collectie in het Van Gogh Museum in Amsterdam en was het eerste van een serie van drie doeken die Van Gogh schilderde en wordt algemeen beschouwd als het beste. Bovendien was Van Gogh zo tevreden met het schilderij dat hij het uitgebreid beschreef in de brieven aan zijn familie. Vincent beschrijft het schilderij in niet minder dan dertien brieven en we weten daarom erg veel over de gevoelens van de kunstenaar over dit werk.

In een brief aan zijn broer Theo schreef Vincent:


Mijn ogen zijn nog vermoeid, maar enfin, ik had een nieuw idee in het hoofd en hier is daar dan de schets van. Alweer een doek van 30. Het is deze keer eenvoudig mijn slaapkamer; alleen moet ditmaal de kleur het doen en doordat zij door haar vereenvoudiging aan de dingen een grotere stijl geeft, de rust of de slaap in het algemeen suggereren. Enfin, het zien van het schilderij moet het hoofd, of liever de verbeelding, rust geven.

De muren zijn van een bleek soort violet. De vloer is bedekt met rode plavuizen.

Het hout van het bed en de stoelen zijn geel als van verse boter, het beddelaken en de kussens zijn heel lichtgroen.

De deken is scharlakenrood. Het venster groen.

De toilettafel oranje, de waskom blauw.

De deuren lila.

And that is all--there is nothing in this room with its closed shutters.

De bouw van de meubelen moet eveneens onverstoorbare rust uitdrukken. Portretten aan de muur en een spiegel en een handdoek en enkele kledingstukken.

De lijst zal wit zijn, aangezien er geen wit is in het schilderij.

Dit als mijn wraak voor de gedwongen rust die ik heb moeten nemen.

Ik zal er morgen nog de hele dag aan werken, maar je ziet hoe eenvoudig de conceptie is. De schaduwen en de slagschaduwen worden: het is gekleurd met vlakke en zuivere tintena ls de Japanse prenten. Het doek gaat contrastreren met bijvoorbeeld de Diligence van Tarascon en het Nachtcafé.

Brief 554


Van Gogh schreef welliswaar vaak gedetailleerd over zijn werk, maar de bloemrijke beschrijving van de kleuren en het onderwerp van Vincent’s slaapkamer in Arles vertonen een ongebruikelijke betrokkenheid. Vincent geeft zelfs suggesties voor de lijst van het schilderij wat een duidelijke aanwijzing is voor zijn ideeën over een eventuele tentoonstelling van het werk.


Achtergrond

Hoewel er drie geschilderde versies zijn, is het betrekkelijk eenvoudig achter de details van dit schilderij te komen dankzij Van Gogh’s lange brieven aan Theo. In de hierboven aangehaalde brief beschrijft Van Gogh het werk als een “doek van 30, waardoor de versie in het Musée d’Orsay onmiddellijk afvalt omdat deze beduidend kleiner is. Zou de versie in Chicago dan toch het originele slaapkamer schilderij zijn en niet de versie in het Van Gogh Museum? Van Gogh kenner en brieven-expert Jan Hulsker beweert het tegendeel:

Omdat de twee andere werken doeken van 30 zijn en slechts in zeer kleine details verschillen, moet één van beide de replica zijn die in Sant-Rémy werd gemaakt. Het feit dat (JH) 1608 het origineel is en in Arles geschilderd, wordt bevestigd door een detail in het schilderij zelf. In Brief 553b, die op 4 oktober werd geschreven – slechts tien dagen voordat het schilderij werd gemaakt – schreef Vincent aan zijn vriend Boch: "Jouw portret hangt in mijn slaapkamer, naast dat van Milliet, de Zouaaf, dat ik zojuist het afgemaakt." Het schilderij uiterst rechts boven het bed in 1608 moet inderdaad zijn wat hij als het portret van Milliet aanduidde, want het heldere rood van de kepi steekt af tegen de groene achtergrond net onder de linker bovenjkant van het schilderij. In de latere replica, 1771, werd deze figuur vervangen door het portret van een vrouw.1

(Zie Tabel 2 hieronder.)

Bovendien, nu het hier besproken werk is vastgesteld als het origineel, kan het precies worden gedateerd dankzij Van Gogh's Brief 555 (17 oktober 1888) waarin hij schreef "Nog een regeltje om je te vertellen dat ik in de namiddag het doek van mijn slaapkamer heb voltooid." Het is zeldzaam (maar daarom niet minder welkom) dat Van Gogh's schilderijen zo precies kunnen worden gedateerd. Een recent artikel in Sky and Telescope (April, 2001) over Het witte huis bij nacht is een ander voorbeeld van de wijze waarop het moment van voltooiing van een werk van Van Gogh tot op een paar uren nauwkeurig kan worden vastgesteld.


Stijl

Het heldere en gewaagde kleurgebruik in Vincent's slaapkamer in Arles is kenmerkend voor het bruisende palet dat hij begint te gebruiken aan het eind van zijn Parijse periode. Geel was Van Gogh’s favoriete kleur gedurende zijn gehele Arles en Saint Rémy periode – of dit nu buiten in de korenvelden was onder de Provençaalse zon of binnenskamers, zoals de slaapkamer.

Waarschijnlijk het opvallendste en ongebruikelijkste aspect van het werk is het merkwaardige perspectief. De weergave van de slaapkamer is vertekend en de voorwerpen lijken af te glijden in de richting van de toeschouwer. Dit is een van de aspecten die het schilderij zo uniek en gemakkelijk herkenbaar maken. Het perspectief lijkt overdreven, maar in zijn loopbaan als kunstenaar rebelleerde Van Gogh niet alleen tegen de doffe kleuren van de Nederlandse kunstenaars in die tijd, maar hij brak ook met het keurslijf van het perspectief, dat een nauwkeurige en realistische benadering tot het werk voorschreef. Van Gogh wees het conventionele perspectief vaak af, met name gedurende de tweede helft van zijn loopbaan (zie bijvoorbeeld Zouaaf, hele figuur, zittend en Het Nachtcafé aan de Place Lamartine in Arles.

Interessant genoeg is het ongebruikelijke perspectief niet alleen te verklaren vanuit de bewuste stylistische keuze van Van Gogh. Ronald Pickvance komt in zijn boek Van Gogh in Arles met een uitleg die behalve de artistieke voorkeur ook architectonische feiten in overweging neemt. Pickvance legt uit dat de eigenlijke vorm van de kamer van Van Gogh ongebruikelijk was, waardoor Van Gogh’s weergave in wezen realistischer is dan de toeschouwer aanvankelijk zou vermoeden. De plattegrond rechts geeft de werkelijke vorm weer van Van Gogh’s slaapkamer.2 Let op de schuine buitenmuur welke in het schilderij van Van Gogh het ongewone perspectief benadrukt.


Andere versies

Zoals eerder opgemerkt maakte Van Gogh vijf versies van zijn Slaapkamer in Arles: drie schilderijen en twee briefschetsen. Twee kopieën van het oorspronkelijke werk schilderde Van Gogh tijdens zijn opname in het gesticht van Saint-Rémy. Van Gogh besloot een aantal kopieën van zijn eerdere werken te schilderen tijdens zijn verblijf in het gesticht – misschien als uitdrukking van zijn geestelijke toestand in die tijd. Zijn kopieën van bijvoorbeeld L'Arlesienne (Madame Ginoux), zouden een aanwijzing kunnen zijn voor het eenzame leven in het gesticht en tegelijkertijd zijn dierbare herinneringen aan de weinige vrienden die hij in Arles had gemaakt.

Volgens sommigen zou Vincent’s oorspronkelijke schilderij van de slaapkamer een weergave zijn van zijn dromen en verlangens gedurende de eerste maanden van zijn verblijf in Arles. Van Gogh hoopte een kunstenaars kolonie te stichten – een cooperatieve commune waarin schilders van elkaar zouden kunnen leren en hun gemeenschappelijke doelen zouden kunnen ondersteunen. Toen Vincent zijn Gele Huis huurde, zette hij een eerste stap in die richting. Het Slaapkamer schilderij suggereert echter huiselijkheid en een gevoel van gezelligheid van iemands eigen woning (in Brief B22 benadrukt Van Gogh zelf dat het schilderij “absolute rust” weergeeft). De twee Saint-Rémy kopieën die Van Gogh schilderde, zouden zijn overpeinzingen kunnen weergeven over alles wat hij in Arles had achtergelaten en wat hij moest missen binnen de muren van het gesticht: een eigen huis en een doel in het leven.

Tabel 1

Titel Medium F JH Locatie Thumbnail
Vincent's Slaapkamer Schets in Brief B22 nvt 1610 Parijs, Privé collectie

Vincent's Slaapkamer in Arles Olieverf op doek 482 1608 Amsterdam, Van Gogh Museum

Vincent's Slaapkamer in Arles Olieverf op doek 483 1793 Parijs, Musée d'Orsay

Vincent's Slaapkamer in Arles Olieverf op doek 484 1771 Chicago, Art Institute van Chicago

Vincent's Slaapkamer in Arles Schets in Brief 554 nvt 1609 Amsterdam, Van Gogh Museum

Opm: De slaapkamer duikt ook op als heel vaag secundair motief in Van Gogh’s tekening Interieur van een Restaurant.


Schilderijen binnen de werken . . . .

De serie werken van Van Gogh’s slaapkamer is ook ongebruikelijk omdat het de enige keer is dat de kunstenaar zijn eigen werken afbeeldt binnen een schilderij. Vincent’s Gele Huis in Arles was, behalve een thuis voor de kunstenaar ook zijn atelier. Hij hing daarom veel van zijn nieuwe schilderijen aan de muren binnen het Gele Huis (de aangrenzende slaapkamer van Paul Gaugain bevatte een aantal van Van Gogh’s beroemde zonnebloemen schilderijen).

De werken die zijn afgebeeld in de slaapkamer serie zijn een afzonderlijke uitdaging. In de eerste plaats zullen alleen de drie schilderijen ( een boven het bed en twee naast elkaar op de rechter muur) die in elk van de vijf versies voorkomen voor een beschouwing in aanmerking komen. Ronald Pickvance veronderstelt dat de twee tekeningen aan de onderkant van de rechter muur waarschijnlijk Japanse prenten zijn.3 Van Gogh's voorliefde voor Japanse kunstwerken is bekend – een voorliefde die zich vooral tijdens zijn periode in Arles manifesteerde. Merkwaardigerwijs ontbreken de Japanse prenten uit de Brief 554 versie.

De drie schilderijen verschillen en laten een aantal interessante aspecten zien. Bijvoorbeeld, het originele werk van Van Gogh toont twee van zijn favoriete portretten, terwijl hij in de latere Musée d’Orsay versie een zelfportret laat zien, dat hij bijna een jaar later zou schilderen. Misschien heeft Van Gogh dit zelfportret in de Musée d’Orsay versie neergezet omdat hij ondanks zijn opname in Saint-Rémy toch blijk gaf in opvallend goede en robuuste gezondheid te verkeren. Een fijnzinnige “message in a bottle” ter geruststelling van de oorspronkelijke ontvangers van de d’Orsay versie: Vincent’s moeder en zijn zus, Wil.

De tabel hieronder toont de details van elk van de “schilderijen in het werk”:

Tabel 2

Versie Detail Getoonde werken
Brief B22

 1. Rotsen met Eikeboom (mogelijk)
 2. Onzeker
 3. Portret van Eugene Boch (mogelijk)
Van Gogh Museum

 1. Rotsen met Eikeboom (mogelijk)
 2. Portret van Eugene Boch
 3. Portet van Milliet
Musée d'Orsay

 1. Onzeker
 2. Zelf-portret
 3. Onzeker
Rotsen met Eikeboom

 1. Rotsen met Eikeboom (mogelijk)
 2. Zelf-Portret (mogelijk)
 3. Onzeker
Brief 554

 1. Portret van de moeder van Vincent4
 2. Portret van Eugene Boch (mogelijk)
 3. Onzeker


Conclusie

Vincent's Slaapkamer in Arles is zonder twijfel een schilderij dat boekdelen spreekt over de persoon die het schilderde, hoewel het schilderij ook op zichzelf een vitaal en schitterend uitgevoerd meesterwerk is. Het onderwerp, een gezellige slaapkamer, is een archetypisch motief dat niet aan tijd en plaats gebonden is. Het werk dat nu nog even fris en fascinerend is als meer dan een eeuw geleden, inspireert jonge generaties op talloze verschillende manieren: van het absurde ( miniatuur golf course gebaseerd op de slaapkamer) tot aan het sublieme (gecompliceerde 3D bewerkingen van de slaapkamer in zowel statische als bewegende uitvoeringen).

Vincent van Gogh hoopte zelf dat het schilderij zijn “hoofd, of liever nog, zijn verbeelding tot rust zou brengen”. Het is de verdienste van Vincent dat zijn werk geen van beiden teweeg brengt.


Notes

 1. Jan Hulsker, The New Complete Van Gogh: Paintings, Drawings, Sketches (Meulenhoff, 1996), p. 367.
 2. Ronald Pickvance, Van Gogh in Arles (Metropolitan Museum of Art, New York, 1984), p. 191.
 3. Ibid.
 4. Ibid.

Herkomst

Eigenaar

Plaats

Datum van aanwinst

Toelichting

Theo van Gogh

Paris

1890-91

 

Johanna van Gogh-Bonger

Amsterdam

1891-1925

 

V.W. van Gogh

Laren

1925-62

 

Van Gogh Foundation

Amsterdam

1962

Bruikleen aan het Stedelijk Museum 1962-73.

Van Gogh Museum

Amsterdam

1973

 


Tentoonstellingen

Jaar

Plaats

1904

Rotterdam

1905

Amsterdam

1912

Keulen

1914

Berlijn

1915

Amsterdam

1923

Amsterdam

1923

Londen

1925

Den Haag

1925

Potsdam

1926

München

1927

Parijs

1929

Londen

1930

Amsterdam

1935-36

New York

1945

Amsterdam

1946

Stockholm

1946-47

Luik

1947

Parijs

1947

Parijs

1947

Londen

1947

Genève

1948

Bergen

1948

Oslo

1949-50

Chicago

1949-50

New York

1951

Lyon

1953

The Hague

1953

Otterlo

1953

Amsterdam

1953-54

St. Louis

1954

Zurich

1955

Palm Beach

1955

Antwerpen

1955-56

Liverpool

1957

Marseilles

1958-59

San Francisco

1959

Aix-en-Provence

1959-60

Utrecht

1960-61

Montreal

1961-62

Baltimore

1963

Sheffield

1963

Humlebaek

1964

Washington

1964

New York

1965

Stockholm

1965

Charleroi

1965

Gent

1967

Wolfsburg

1968-69

Londen

1998-99

Washington

1999

Los Angeles

Opmerking: Deze pagina is ook beschikbaar in het Italiaans.

(Vertaald door Jan Geerling)


Terug naar de Van Gogh schilderijen pagina

Terug naar de homepage van de Van Gogh Galerij