Terug naar de homepage van de Van Gogh Galerij

Alle Brieven

Nu 874 brieven online (100% van het totaal)

Dr. Jan Hulsker, een van de meest vooraanstaande kenners van de brieven van Van Gogh, schreef eens over hem:


"[Zijn brieven] vertellen ons meer over Van Gogh's leven en idealen dan welke andere kunstenaar. De brieven zijn een ononderbroken commentaar op zijn werk en een menselijke getuigenis zonder weerga."

De voltooiing van de rubriek Brieven is een belangrijke mijlpaal voor De Vincent van Gogh Galerie. Na vier jaar noeste arbeid kan ik met trots 100% van de 874 brieven van Van Gogh laten zien (in totaal meer dan 850.000 woorden). Het overgrote deel van deze brieven schreef Vincent aan zijn vrienden en familie (vooral aan zijn broer, Theo), maar er zijn ook een aantal andere bijzondere brieven (Theo aan Vincent, Joseph Roulin aan zus Wilhelmina, etc.) die een interessant licht werpen op de rijke schakeringen van Vincent van Gogh's leven en werk.

Voor het eerst zijn de brieven van Vincent van Gogh toegankelijk online in een eenvoudig formaat, gemakkelijk om iets in op te zoeken en waar iedereen ter wereld vrij over kan beschikken. Voor veel mensen zijn de brieven van Van Gogh een even belangrijke kunstvorm als zijn schilderijen en tekeningen. Op deze pagina's is een schat aan gegevens te vinden over het leven van een uitzonderlijk mens.

Tot slot ben ik enorm veel dank verschuldigd aan Bob Harrison. Zijn bijdrage aan deze afdeling blijft me verbazen. De complete online collectie van Van Gogh's brieven was zonder Bob's grenzeloos enthousiasme en onvermoeibare steun niet mogelijk geweest.

Om een aantal technische redenen is het op dit moment niet mogelijk om alle brieven van Van Gogh in het Nederlands op de website te zetten.

Van Vincent aan Theo | Van Theo aan Vincent
Van Vincent aan Wil | Andere Brieven

Gecombineerde Lijsten


Opmerking:   Alle Brieven van Vincent van Gogh verschijnen op Adobe Acrobat Formaat. Om de brieven te kunnen lezen moet de Adobe Acrobat Reader gedownload worden. Deze plug-in is eenvoudig te installeren en een nuttig hulpmiddel. De Acrobat Reader kan worden gedownload op:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


(Vertaald door Inge Engelbarts)


Terug naar de homepage van de Van Gogh Galerij